Πίνακες Μορίων Μετάθεσης Για Βελτίωση-Οριστική Τοποθέτηση Γενικής & Ειδικής Αγωγής - Μετά Από Εξέταση Ενστάσεων

Το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας ανακοινώνει τους πίνακες μορίων μετάθεσης των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν εντός προθεσμίας αίτηση για βελτίωση - οριστική τοποθέτηση για τις σχολικές μονάδες της Γενικής και της Ειδικής Αγωγής μετά την εξέταση ενστάσεων.

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

on 13 March 2020
Created: 13 March 2020
Last Updated: 13 March 2020