Ανακοίνωση σχετικά με την εξυπηρέτηση του κοινού

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.15942 Κοινή Υπουργική Απόφαση και την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄) για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας και αποφυγής συνωστισμού στους χώρους της Δ/νσης Π.Ε. Αχαΐας οι διευθυντές/προϊστάμενοι, οι εκπ/κοί της Δ/νσης Π.Ε. Αχαΐας και κάθε ενδιαφερόμενος που έχουν ανάγκη εξυπηρέτησης από τις υπηρεσίες της Δ/νσης, ενδείκνυται να επικοινωνούν τηλεφωνικώς για το θέμα τους πρώτα με την Υπηρεσία και κατόπιν συνεννόησης να προσέρχονται στο αρμόδιο Τμήμα:

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τμήμα Α΄-Διοικητικού: 2610229242

Τμήμα Β΄-Οικονομικού: 2610229239

Τμήμα Γ΄-Προσωπικού: 1.Θέματα ΠΥΣΠΕ : 2610229235

                                           2.Θέματα Αναπληρωτών : 2610229247

                                           3.Θέματα Αδειών : 2610229248

Τμήμα Δ΄-Πληροφορικής: 2610229257

Τμήμα Ε΄-Εκπαιδευτικών Θεμάτων: 2610229221

Γραμματεία: 2610229259

on 17 March 2020
Created: 17 March 2020
Last Updated: 17 March 2020