Διαβίβαση ενημερωτικού υλικού σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο - υπόλοιπα συνημμένα

Σε συνέχεια του προηγούμενου μηνύματος σας στέλνουμε τα υπόλοιπα δύο (2) συνημμένα αρχεία του με αριθμ. πρωτ. 42347/2020 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Διαβίβαση ενημερωτικού υλικού σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο», το οποίο επίσης επισυνάπτεται πάλι για τη διευκόλυνσή σας.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, δεν θα πρέπει να απαντήσετε στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αλλά να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται
στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Από το Γραφείο Διεκπεραίωσης του Τμήματος Πρωτοκόλλου του ΥΠΑΙΘ

on 02 April 2020
Created: 02 April 2020
Last Updated: 02 April 2020