Διαβίβαση ενημερωτικού υλικού σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο - ανακοινοποίηση ως προς συνημμένο έγγραφο

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (42347.pdf)42347.pdf 113 kB
Download this file (ΣΥΝ_3_ΦΥΛΛAΔΙΟ-1.pdf)ΣΥΝ_3_ΦΥΛΛAΔΙΟ-1.pdf 1410 kB

Αγαπητή/έ κυρία/κύριε,

Σε σχέση με το με αριθμ. πρωτ. 42347/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Διαβίβαση ενημερωτικού υλικού σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο» που σας απεστάλη χθες μαζί με τέσσερα (4) συνημμένα αρχεία και επισυνάπτεται πάλι για τη διευκόλυνσή σας, ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ_3.

Σας ευχαριστούμε πολύ.


Από το Γραφείο Διεκπεραίωσης του Τμήματος Πρωτοκόλλου του ΥΠΑΙΘ

on 03 April 2020
Created: 03 April 2020
Last Updated: 03 April 2020