Εγκύκλιος αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία, Υπηρεσίες και Φορείς του ΥΠΑΙΘ για το διδακτικό έτος 2020-2021

on 18 April 2020
Created: 18 April 2020
Last Updated: 18 April 2020