Γνωστοποίηση πράξης νομοθετικού περιεχομένου με θέμα: Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις

on 07 May 2020
Created: 07 May 2020
Last Updated: 07 May 2020