Τοποθέτηση Οργανικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ06, ΠΕ60 Και ΠΕ70

Τοποθέτηση οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, με την αριθμ. 11/01-06-2020 πράξη του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας.

on 01 June 2020
Created: 01 June 2020
Last Updated: 01 June 2020