Αιτήσεις Μετάθεσης ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79 και ΠΕ86 Γενικής Αγωγής Για Βελτίωση- Οριστική Τοποθέτηση: Υποβολή Προτιμήσεων Για Σχολικές Μονάδες

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11,ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ79 και ΠΕ86 που έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα αιτήσεις για Βελτίωση - Οριστική τοποθέτηση (για όσους εκπαιδευτικούς μετατέθηκαν από άλλο ΠΥΣΠΕ η αίτηση για οριστική τοποθέτηση εντός του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας έχει δημιουργηθεί αυτόματα), αφού συμβουλευθούν τους συνημμένους πίνακες μορίων μετάθεσης και οργανικών κενών, να υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης σχολείων εντός της παρακάτω προθεσμίας:

από Πέμπτη 04/06/2020 έως Πέμπτη 11/06/2020 και ώρα 14:00,

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του πληροφοριακού συστήματος: https://teachers.minedu.gov.gr

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

on 03 June 2020
Created: 03 June 2020
Last Updated: 03 June 2020