Αιτήσεις Μετάθεσης ΠΕ60 ΕΑΕ Και ΠΕ70 ΕΑΕ Ειδικής Αγωγής Για Βελτίωση- Οριστική Τοποθέτηση: Υποβολή Προτιμήσεων Για Σχολικές Μονάδες

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής των κλάδων ΠΕ60 ΕΑΕ και ΠΕ70  ΕΑΕ που έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα αιτήσεις για Βελτίωση - Οριστική τοποθέτηση καθώς και οι εκπαιδευτικοί των ανωτέρω κλάδων που μετατέθηκαν από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε.,αφού συμβουλευθούν τους συνημμένους πίνακες μορίων μετάθεσης και οργανικών κενών, να υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης σχολείων εντός της παρακάτω προθεσμίας:

από Πέμπτη 04/06/2020 έως Πέμπτη 11/06/2020 και ώρα 14:00,

Η δήλωση προτίμησης θα υποβληθεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ χειρόγραφα 

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

on 03 June 2020
Created: 03 June 2020
Last Updated: 03 June 2020