ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕ79 - ΠΕ86 - ΠΕ60 - ΠΕ70 (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ)

Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, ανακοινοποιεί τον πίνακα εκπαιδευτικών που παραμένουν στη διάθεση για τη Β' Φάση ώς προς τον τίτλο του πίνακα και ανακοινώνει τον πίνακα των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79 που παραμένουν στη διάθεση απευθείας για τη Γ' Φάση.

on 17 June 2020
Created: 17 June 2020
Last Updated: 17 June 2020