Δικαιολογητικά νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή

Σύμφωνα με τις προκηρύξεις 3ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 12/24-4-2019) και 4ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 18/21-5-2019), ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έντυπα που θα χρειαστεί να προσκομίσουν κατά την ανάληψη υπηρεσίας στη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας.

on 07 August 2020
Created: 17 August 2020
Last Updated: 17 August 2020