ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΟΡΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔAKTIKO ΕΤΟΣ 2020-2021

Ανακοινώνεται η μοριοδότηση των αιτήσεων απόσπασης από σχολείο σε σχολείο που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας για το διδακτικό έτος 2020-2021, καθώς και των αιτήσεων απόσπασης από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ.

  • Δεν συμπεριλαμβάνονται οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 19-8-2020 έως 21/8/2020. Γι’ αυτές θα υπάρξει νεότερη ανάρτηση.
  • Όπου υπάρχει αστερίσκος (*) απαιτείται να αποφανθεί το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την οριστική μοριοδότηση.
  • Όπου υπάρχουν δύο αστερίσκοι (**) διαπιστώνεται έλλειψη προσκόμισης δικαιολογητικού.

 

Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί να ελέγξουν τα μόρια τους και εφόσον διαπιστώνουν λάθη ή παραλείψεις, να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά μέχρι τη Δευτέρα 24/8/2020 και ώρα 3.00 μ.μ., μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ή  fax (2610229253) με επιβεβαίωση της λήψης. Κατόπιν αυτής της προθεσμίας δε θα ληφθεί υπόψη δικαιολογητικό.

Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί να παρακολουθούν καθημερινά την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας, εφόσον από 24/8/2020 θα πραγματοποιούνται καθημερινά ανακοινώσεις που αφορούν τις υπηρεσιακές μεταβολές. Πρωτίστως, θα ανακοινωθούν οι λειτουργικές υπεραριθμίες σε σχολεία και παρακαλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτές να λειτουργήσουν εντός των χρονικών ορίων που τίθενται από την Υπηρεσία, αφού η έναρξη της σχολικής χρονιάς βρίσκεται πολύ κοντά και πρέπει να συμβάλλουμε όλοι για το ομαλό ξεκίνημά της.

on 21 August 2020
Created: 21 August 2020
Last Updated: 21 August 2020