Λειτουργικές Υπεραριθμίες για το διδακτικό έτος 2020-2021 κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 Γενικής Αγωγής

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων, στις οποίες διαπιστώθηκε λειτουργική υπεραριθμία, να αποστείλουν θετικές ή αρνητικές δηλώσεις  το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29/08/2020 και ώρα 14:00 μ.μ. με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Λόγω της υφιστάμενης υγειονομικής κρίσης και των απαραίτητων μέτρων προφύλαξης και προστασίας, τα οποία πρέπει να τηρούνται, συνίσταται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να επιλέγουν τρόπους υποβολής της αίτησής τους, για τους οποίους δεν απαιτείται φυσική παρουσία.

Μόνο σε ιδιαίτερες συνθήκες και για εξαιρετικούς λόγους και κατόπιν προηγούμενης επικοινωνίας, θα είναι δυνατή η υποβολή αίτησης υπεραριθμίας με φυσική παρουσία.

Για τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης ή απόσπασης για το σχ. έτος 2020-2021, η δήλωσή τους (θετική ή αρνητική) θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά για τη μοριοδότησή τους (εντοπιότητας, συνυπηρέτησης, οικ. κατάστασης). Σε περίπτωση αρνητικής δήλωσης υπεραριθμίας, μόνο οι 5 τελευταίοι τοποθετηθέντες στις σχολικές μονάδες θα πρέπει να επισυνάψουν τα επιπλέον δικαιολογητικά.

on 27 August 2020
Created: 02 September 2020
Last Updated: 02 September 2020