Νεοδιόριστοι Ειδικής Αγωγής: Υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων

Καλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης έως την Δευτέρα 07/09/2020 και ώρα 13:00 μέσω

  • της ηλεκτρονικής φόρμας http://bit.ly/dipeach (με οριστική υποβολή της δήλωσης)

εναλλακτικά μέσω

  • fax στο 2610229253, με την υποχρέωση επιβεβαίωσης από μέρους του εκπαιδευτικού της ορθής λήψης.

Διευκρινίζεται ότι οι τοποθετήσεις σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης πραγματοποιούνται μετά την κάλυψη όλων των κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της οικείας περιοχής μετάθεσης.

Αν οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης. Οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στις οποίες υπάρχουν κενά, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Στην συνέχεια εξετάζονται οι προτιμήσεις για τοποθέτηση σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης (ν. 4692/2020, άρθρο 48).

on 03 September 2020
Created: 03 September 2020
Last Updated: 03 September 2020