Δήλωση τοποθέτησης υπεραρίθμων εκπαιδευτικών ΠΕ70

Καλούνται οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 Δασκάλων να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης έως την Παρασκευή 04/09/2020 και ώρα 14:00 μέσω:

•             της ηλεκτρονικής φόρμας http://bit.ly/dipeach (με οριστική υποβολή της δήλωσης)

είτε μέσω

•             fax στο 2610229253, με την υποχρέωση επιβεβαίωσης από μέρους του εκπαιδευτικού της ορθής λήψης.

on 03 September 2020
Created: 04 September 2020
Last Updated: 04 September 2020