Ανακοινοποίηση 06/09/2020: Συμπλήρωση ωραρίου οργανικά τοποθετημένων εκπαιδευτικών ΠΕ06

Η οριστική συμπλήρωση ωραρίου των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων θα πραγματοποιηθεί σε νεότερη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας. Μέχρι την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να συμπληρώνουν το υπολειπόμενο ωράριό τους στην οργανική τους θέση.

Οι διορθώσεις στην ανακοινοποίηση σημειώνονται με κόκκινο χρώμα στον πίνακα

on 06 September 2020
Created: 06 September 2020
Last Updated: 06 September 2020