Αποσπάσεις ΠΕ70: Υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων

Καλούνται οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 από άλλα ΠΥΣΠΕ και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 που υπέβαλαν αίτηση απόσπασης εντός της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας να υποβάλουν υπογεγραμμένες δηλώσεις προτίμησης σχολείων από Παρασκευή 4-9-2020 έως και τη Δευτέρα 7-9-2020 και ώρα 23:59, μέσω:

  • της ηλεκτρονικής φόρμας http://bit.ly/dipeach (με οριστική υποβολή της δήλωσης) ή 
  • fax (2610229253) με επιβεβαίωση της λήψης.

Διευκρινίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μετακινήθηκαν με την διαδικασία των λειτουργικών υπεραριθμιών, έχουν δικαίωμα συμμετοχής και υποβολής αίτησης και στην διαδικασία των αποσπάσεων, χωρίς όμως να θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης λόγω υπεραριθμίας.

 

on 04 September 2020
Created: 04 September 2020
Last Updated: 04 September 2020