ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΠΕ60 ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Ανακοινοποιούνται οι αποσπάσεις ΠΕ60 μετά την ανάκληση αποσπάσεων από άλλα ΠΥΣΠΕ των κ. Βέρρα, Δεληγιάννη, Παλαιολογοπούλου, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 117342/Ε2/8-9-2020 απόφαση του ΥΠΑΙΘ.

on 08 September 2020
Created: 08 September 2020
Last Updated: 08 September 2020