Τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

Καλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία που τοποθετήθηκαν την Τετάρτη 9/9/2020.

on 08 September 2020
Created: 08 September 2020
Last Updated: 08 September 2020