Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής

Καλούνται οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής τους την Πέμπτη 10-9-2020.

on 09 September 2020
Created: 09 September 2020
Last Updated: 09 September 2020