Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ86, ΠΕ91.01, ΠΕ79.01 Ειδικής Αγωγής: Υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ86, ΠΕ91.01, ΠΕ79.01 Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας να υποβάλουν υπογεγραμμένες δηλώσεις προτίμησης σχολείων έως την Παρασκευή 11-9-2020 και ώρα 10:00π.μ.

  • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ή 
  • fax (2610229253) με επιβεβαίωση της λήψης στο τηλέφωνο 2610229236.

Από το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας

on 10 September 2020
Created: 10 September 2020
Last Updated: 10 September 2020