ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕ70

Τοποθετείται η εκπαιδευτικός ΠΕ70 που αποσπάστηκε με τις συμπληρωματικές αποσπάσεις του ΥΠΑΙΘ για το διδακτικό έτος 2020-2021 και ανέλαβε υπηρεσία σήμερα Παρασκευή 11-9-2020.

Καλείται να αναλάβει υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησης έως τη Δευτέρα 14/9/2020.

on 11 September 2020
Created: 11 September 2020
Last Updated: 11 September 2020