Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ11 που έχουν διατεθεί από την Δ/νση Δ.Ε. Αχαΐας

Καλούνται οι εκαπιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία τη Δευτέρα 14-9-2020 στα σχολεία 1ης ανάθεσης.

on 11 September 2020
Created: 11 September 2020
Last Updated: 11 September 2020