Τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου αποσπασμένων εκπαιδευτικών ΠΕ05

Η οριστική συμπλήρωση ωραρίου των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων θα πραγματοποιηθεί σε νεότερη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας. Μέχρι την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να συμπληρώνουν το υπολειπόμενο ωράριό τους στο σχολείο 1ης ανάθεσης.

on 11 September 2020
Created: 18 September 2020
Last Updated: 18 September 2020