Διευκρινίσεις σχετικά με τις αιτήσεις βελτίωσης θέσης των εκπαιδευτικών

  1. Παρατείνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για δύο (2) επιπλέον ώρες, δηλαδή έως 12:00.
  2. Οι εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα να συμπεριλάβουν ευρύτερες περιοχές σχολικών μονάδων ή/και δημοτικών ενοτήτων.

Από τη γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας

on 17 September 2020
Created: 17 September 2020
Last Updated: 17 September 2020