Μετακινήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί να παραμείνουν στην αρχική τους τοποθέτηση μέχρι να αντικατασταθούν.

on 22 September 2020
Created: 22 September 2020
Last Updated: 22 September 2020