Μετακίνηση ΠΕ25 Παράλληλης στήριξης

Καλούνται τα μέλη ΠΕ25 Παράλληλης στήριξης να παραμείνουν στα σχολεία τους μέχρι να αντικατασταθούν.

on 23 September 2020
Created: 23 September 2020
Last Updated: 23 September 2020