Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ08 Β' Φάσης

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΠΕ08 να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία 1ης ανάθεσης από αύριο Πέμπτη 24-9-2020 έως Παρασκευή 25-9-2020.

on 23 September 2020
Created: 23 September 2020
Last Updated: 23 September 2020