Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΕ70ΕΑΕ Β' Φάσης

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΠΕ70ΕΑΕ να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης από Πέμπτη 24-9-2020 έως Παρασκευή 25-9-2020.

on 23 September 2020
Created: 23 September 2020
Last Updated: 23 September 2020