Τοποθέτηση αναπληρωτών ειδικοτήτων ΠΕ11, ΠΕ79.01 Ειδικής Αγωγής Β' Φάσης

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής Β΄Φάσης να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία 1ης ανάθεσης από Πέμπτη 24-9-2020 έως Παρασκευή 25-9-2020.

on 23 September 2020
Created: 23 September 2020
Last Updated: 23 September 2020