Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΠΕ60 Παράλληλης Στήριξης Braille: Υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολείων

Καλείται η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός ΠΕ60 Παράλληλης Στήριξης Braille Γ' Φάσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Αχαΐας να υποβάλει υπογεγραμμένη δήλωση προτίμησης σχολείων  έως την Πέμπτη 8-10-2020 και ώρα 13:30.

  • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ή 
  • fax (2610229253) με επιβεβαίωση της λήψης στο τηλέφωνο 2610229236.

on 08 October 2020
Created: 08 October 2020
Last Updated: 08 October 2020