Μετακινήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ70

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που μετακινούνται να παραμείνουν στις σχολικές μονάδες μέχρι να αντικατασταθούν.

on 08 October 2020
Created: 08 October 2020
Last Updated: 08 October 2020