Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής Γ' Φάσης

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία από Παρασκευή 9-10-2020 έως Δευτέρα 12-10-2020 κατά την έναρξη του σχολικού ωραρίου.

on 08 October 2020
Created: 08 October 2020
Last Updated: 08 October 2020