Τοποθέτηση αναπληρωτή εκπαιδευτικού ΠΕ11 Γ' Φάσης

Καλείται ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός ΠΕ11 να αναλάβει υπηρεσία στo σχολείo 1ης ανάθεσης από Παρασκευή 9-10-2020 έως Δευτέρα 12-10-2020 κατά την έναρξη του σχολικού ωραρίου.

on 08 October 2020
Created: 08 October 2020
Last Updated: 08 October 2020