Αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής: Δηλώσεις Προτίμησης Σχολείων

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν στην Δ/νση ΠΕ Αχαΐας για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19 να υποβάλουν υπογεγραμμένες δηλώσεις προτίμησης σχολείων  έως την Τρίτη 20-10-2020 και ώρα 09:00 πμ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

on 19 October 2020
Created: 20 October 2020
Last Updated: 20 October 2020