Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους έως την Πέμπτη 22-10-2020 κατά την έναρξη του σχολικού ωραρίου.

on 20 October 2020
Created: 20 October 2020
Last Updated: 20 October 2020