Αναπληρωτές ΕΕΠ ΠΕ23 και ΠΕ30: Δήλωση προτίμησης Σχολείων

Καλούνται οι αναπληρωτές μέλη ΕΕ ΠΕ23 και ΠΕ30 να υποβάλουν δήλωση προτίμησης ομάδων σχολείων για τοποθέτηση, σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες, έως την Παρασκευή 4/12/2020 και ώρα 13:00 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (pyspe@dipe.ach.sch.gr).

Η τοποθέτησή τους θα γίνει με βάση την υπ. αριθμ. 165261/Ε4/3/12/2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, όπου αναφέρονται τα παρακάτω:

«…λόγω του χαμηλού αριθμού κάλυψης των κενών θέσεων (621 από τις 2.800) λόγω μη εύρεσης διαθέσιμων υποψηφίων κατά την ηλεκτρονική ροή προσλήψεων κρίνεται σκόπιμο στην περίπτωση που προσλήφθηκαν στην ίδια περιοχή μέλη ΕΕΠ και των δύο κλάδων (ΠΕ23 και ΠΕ30) να τοποθετηθούν σε διαφορετική ομάδα σχολείων, ούτως ώστε να καλυφθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός ομάδων της ίδιας περιοχής με τουλάχιστον ένα μέλος ΕΕΠ».

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι αναπληρωτές μέλη ΕΕΠ ΠΕ23 και ΠΕ30 να δηλώσουν επαρκή αριθμό ομάδων σχολείων, προκειμένου να τοποθετηθούν σε σχολικές μονάδες προτίμησής τους.

Από το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας

on 04 December 2020
Created: 04 December 2020
Last Updated: 04 December 2020