Δήλωση προτιμήσεων αναπληρωτών Γενικής Αγωγής (Πίνακες και Κενά)

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής ΠΕ70, ΠΕ60,ΠΕ11 ,ΠΕ70 ΖΕΠ και ΠΕ86  που προσλήφθηκαν στην Δ/νση ΠΕ Αχαΐας για την κάλυψη λειτουργικών κενών (Δ΄ΦΑΣΗ)  να υποβάλουν υπογεγραμμένες δηλώσεις προτίμησης σχολείων  από σήμερα Τρίτη 5-1-2021 έως Πέμπτη 7-1-2021 και ώρα 9:00 πμ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

on 05 January 2021
Created: 05 January 2021
Last Updated: 05 January 2021