Αναπληρωτές ΠΕ70 (10-2-2021): Δήλωση προτίμησης Σχολείων

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής ΠΕ70 που προσλήφθηκαν σήμερα Τετάρτη 10-02-2021, στην Δ/νση ΠΕ Αχαΐας με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας, για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, να υποβάλουν υπογεγραμμένες δηλώσεις προτίμησης σχολείων σήμερα Τετάρτη 10-02-2021 και έως ώρα 15:00 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

on 10 February 2021
Created: 10 February 2021
Last Updated: 10 February 2021