Αναπληρωτές ΠΕ70 Γενικής, ΕΑΕ, Παράλληλης (8-3-2021): Δήλωση προτίμησης Σχολείων

Ανακοινοποίηση ως προς Κενα ΠΕ70 Γενικής - Αφαιρέθηκε το Δ.Σ. Λιμνοχωρίου

Καλούνται οι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί ΠΕ70 Γενικής, ΕΑΕ και Παράλληλης που περιλαμβάνονται στους επισυναπτόμενους Πίνακες να υποβάλλουν Δήλωση Προτίμησης Σχολείων σήμερα Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 και μέχρι ώρα 14:30 στο mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας

on 08 March 2021
Created: 08 March 2021
Last Updated: 08 March 2021