Ανακοίνωση πινάκων αιτήσεων βελτίωσης θέσης-οριστικής τοποθέτησης Γενικής και Ειδικής Αγωγής εντός του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας - Περίοδος αιτήσεων θεραπείας

Το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας ανακοινώνει τους πίνακες μορίων μετάθεσης των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς του που υπέβαλαν εντός προθεσμίας αίτηση για βελτίωση - οριστική τοποθέτηση για τις σχολικές μονάδες της Γενικής και της Ειδικής Αγωγής της Δ/νσης ΠΕ Αχαΐας.

Περίοδος κατάθεσης αιτήσεων θεραπείας (ενστάσεων): 24/03/2021 - 02/04/2021 και ώρα 14.00.

Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση θεραπείας (ένσταση), πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: pyspe@dipe.ach.sch.gr

Παρατήρηση: Tα μόρια συνυπηρέτησης και εντοπιότητας θα προσμετρηθούν μετά την υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων.

Από τη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ

on 24 March 2021
Created: 24 March 2021
Last Updated: 24 March 2021