Μετακινήσεις εκπαιδευτικών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Δ/νσης Π.Ε. Αχαΐας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν αύριο Τρίτη

11/05/2021 στις σχολικές μονάδες μετακίνησής τους".
 
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες και Προϊστάμενοι/νες των σχολικών
μονάδων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους".
 
on 10 May 2021
Created: 10 May 2021
Last Updated: 10 May 2021