ΜΕΤΑΚΙΝΉΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΆΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΝΑΓΚΏΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ (ΠΡΑΞΗ 12/11-05-2021)

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν στις σχολικές

μονάδες μετακίνησής τους, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.
 
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες και Προϊστάμενοι/νες των σχολικών

μονάδων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους

on 11 May 2021
Created: 11 May 2021
Last Updated: 11 May 2021