Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ60, ΠΕ70 & ΠΕ79 που υπηρετούν με θητεία σε Πειραματικά σχολεία της Δ/νσης Π.Ε. Αχαΐας

on 18 May 2021
Created: 18 May 2021
Last Updated: 18 May 2021