Χαρακτηρισμός ονομαστικά οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κατά σχολική μονάδα της Δ/νσης ΠΕ Αχαΐας-Πρόσκληση για δήλωση τοποθέτησης

on 24 May 2021
Created: 24 May 2021
Last Updated: 24 May 2021