"ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4692/2020, ΑΡΘΡΟ 62, ΠΑΡ.4, ΠΕΡ. Γ"

Το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας με την με αριθ.19/08-06-2021 Πράξη του τοποθέτησε τους εκπαιδευτικούς των Πειραματικών Σχολείων, που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4692/2020, αρθ. 62, περ 4γ', όπως αναφέρεται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Οι τοποθετηθέντες εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία στην νέα τους σχολική μονάδα μετά τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021.

on 08 June 2021
Created: 08 June 2021
Last Updated: 08 June 2021