ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ

Από το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας ανακοινώνεται ο οριστικός πίνακας μορίων για βελτίωση θέσης/οριστική τοποθέτηση για τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς του όλων των κλάδων Γενικής Αγωγής

on 08 June 2021
Created: 08 June 2021
Last Updated: 08 June 2021