ΠΑΡΑΛΑΒΗ SELF TEST ΑΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΝΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ/ΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι υπεύθυνοι που ορίστηκαν από τις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να παραλάβουν τα self test για τους μαθητές, εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων και για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων, μπορούν να τα παραλαμβάνουν από την φαρμακαποθήκη PHARMA GROUP ΑΧΑΪΑΣ, Διεύθυνση Ίου 40, Αγ. Γεώργιος, Λαγγουρα, Πάτρα τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Οι υπεύθυνοι παραλαβής self test για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών εξετάσεων και το προσωπικό των εξεταστικών κέντρων (υπεύθυνοι εξεταστικών κέντρων)  : ΔΕΥΤΕΡΑ 8:00 – 17:00

Οι υπεύθυνοι παραλαβής self test για τα Δημοτικά Σχολεία : ΤΡΙΤΗ 8:00 – 21:00

Οι υπεύθυνοι παραλαβής self test για Νηπιαγωγεία : ΤΕΤΑΡΤΗ 8:00 – 17:00

Υπεύθυνη επικοινωνίας κ. Τσιγαρά Θεοδώρα, τηλ. 6974709466

Υπενθυμίζεται πως οι υπεύθυνοι παραλαβής πρέπει να παραλάβουν 3 self test για κάθε μαθητή και κάθε εκπαιδευτικό/λοιπό προσωπικό και να τα παραδώσουν σε κάθε δικαιούχο.

Να ενημερωθούν άμεσα όλες οι Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.​

Με εκτίμηση

Γενική Γραμματεία Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

on 11 June 2021
Created: 11 June 2021
Last Updated: 11 June 2021