ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ SELF-TEST

  1. Σας ενημερώνουμε ότι τα Self-testγια τους μαθητές, εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων μπορεί να τα παραλάβει με εξουσιοδότηση από το Διευθυντή του Σχολείου οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου Διδασκόντων.
  2. Κατ΄ εξαίρεση για τις Σχολικές Μονάδες που βρίσκονται ΕΚΤΟΣ Πατρών η παραλαβή μπορεί να πραγματοποιηθεί με εξουσιοδότηση από ένα άτομο για περισσότερες Σχολικές Μονάδες.
  3. Τα σχολεία της περιοχής Αιγιάλειας θα συνεχίσουν να προμηθεύονται τα Self-testαπό τα φαρμακεία της περιοχής τους.

Από τη Διεύθυνση  

on 14 June 2021
Created: 14 June 2021
Last Updated: 14 June 2021