ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΠΕΡ. 4α

Το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας, με την υπ. αριθ. 21/15-06-2021 Πράξη του, οριστικοποιεί τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών των Πειραματικών Σχολείων, που εμπίπτουν στις διατάξεις του αρθ.62, παρ.4α του Ν.4692/2020, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα

on 15 June 2021
Created: 15 June 2021
Last Updated: 15 June 2021